EkoPlaza gezondheids-onderzoek
Onderzoek naar het gezondheidsprofiel van klanten van EkoPlaza, een franchiseketen van biologische supermarkten

CentERdata onderzocht het gezondheidsprofiel van klanten van EkoPlaza, een franchiseketen van biologische supermarkten. De centrale vraag was of EkoPlaza-klanten een ander gezondheidsprofiel hebben dan de gemiddelde Nederlander. Enerzijds lijkt het aannemelijk dat deze klanten bewuster met gezonde voeding bezig zijn, anderzijds zou het ook kunnen dat juist mensen met gezondheidsproblemen overgaan op biologische voeding.

Onderzoeksopzet EkoPlaza Gezondheidsonderzoek

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag hebben wij de gezondheid van de gemiddelde EkoPlaza-klant vergeleken met de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Het gezondheidsprofiel van 4000 EkoPlaza-klanten is met een vragenlijst onderzocht. Het gezondheidsprofiel van de gemiddelde Nederlander is vastgesteld met een soortgelijke vragenlijst onder een landelijk representatieve steekproef van ruim 5000 Nederlanders (in het LISS panel).

Resultaten EkoPlaza Gezondheidsonderzoek

Uit de resultaten blijkt dat EkoPlaza-klanten zich aanzienlijk gezonder voelen en een beduidend lager BMI (23,3) hebben dan de Nederlandse bevolking gemiddeld (25,5). Ook hebben EkoPlaza-klanten een gezonder eetpatroon met meer groente en fruit en minder vlees en roken zij veel minder vaak. Hoewel EkoPlaza-klanten minder gezondheidsproblemen lijken te hebben dan de gemiddelde Nederlander, leidt dit niet tot een veel lager bezoek aan medische dienstverleners. EkoPlaza-klanten zoeken iets vaker dan gemiddeld psychische hulp en gaan iets vaker naar de tandarts of alternatieve genezer.

Met het onderzoek is géén causale relatie vastgesteld tussen het consumeren van biologische voeding en gezondheid. De gevonden verschillen kunnen ook verklaard worden doordat EkoPlaza-klanten bewuster met gezonde voeding bezig zijn of doordat gezonde mensen vaker kiezen voor biologische producten en dus vaker voor EkoPlaza.

Projectdocument: 

Vergelijkbare projecten