Een alternatief voor illegaal downloaden?
Onderzoek naar alternatieve vergoedingssystemen om illegaal downloaden te kunnen legaliseren

Internetgebruikers kunnen met auteursrecht beschermde muziek, films, series en boeken relatief gemakkelijk gratis downloaden. In de praktijk blijken blokkades eenvoudig te omzeilen en is handhaving van auteursrechten kostbaar en complex. Een mogelijke oplossing voor het probleem is om downloaden en streamen van creatief materiaal te legaliseren met een vergoedingssysteem waarbij (1) internetgebruikers een maandelijks bedrag betalen, (2) betalende gebruikers legaal toegang krijgen tot het creatieve materiaal, (3) het ingezamelde geld wordt verdeeld onder de auteurs, artiesten en andere rechthebbenden. CentERdata onderzocht in samenwerking met IvIR (Instituut voor Informatierecht) hoe het specifieke ontwerp van een dergelijk vergoedingssysteem de acceptatie ervan beïnvloedt.

Onderzoeksopzet

De acceptatie van verschillende vergoedingssystemen is onderzocht met een choice-based conjoint experiment. In dit onderzoek, onder ca. 5000 leden van het LISS panel, zijn steeds twee vergoedingssystemen voorgelegd met verschillende kenmerken en verschillende prijzen. De respondent werd daarbij steeds gevraagd te kiezen tussen de twee systemen, maar hij of zij kon ook aangeven geen van beide systemen te aanvaarden. De keuzes van respondenten zijn geanalyseerd met een conditional logit model. Op basis van de analyse kon ook de betalingsbereidheid (“willingness-to-pay”) voor specifieke kenmerken van het vergoedingssysteem berekend worden. CentERdata heeft voornamelijk geadviseerd over het ontwerp van het conjoint experiment en de statistische analyse van de data.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt vanuit een NWO-TOP subsidie (verkregen door IvIR) en het MESS project.

Vergelijkbare projecten