Digitale drempels
Analyse van knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie

Wij onderzochten in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek en IViR (Instituut voor Informatierecht) de digitale markt voor muziek, films, boeken en games in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dit leidde tot het onderzoeksrapport "Digitale drempels".

Knelpunten op de digitale mediamarkt

Het rapport ”Digitale drempels” beschrijft de knelpunten bij de ontwikkeling van een volwaardige markt voor digitale distributie en exploitatie van muziek, films en series, games en boeken. We maakten onderscheid tussen economische, juridische, en technische knelpunten. It takes two to tango: knelpunten kunnen zowel bestaan aan de kant van de aanbieder als aan die van de consument. Ook rond de transactie, op het gebied van kosten of veiligheid van de betaling kunnen knelpunten bestaan.

Resultaten onderzoek “Digitale drempels”

In de muziekindustrie is het aanbod inmiddels op orde. Er zijn zowel download- als streamingdiensten die een bijna compleet aanbod hebben, zij het dat de business case van streamingdiensten zich feitelijk nog moet bewijzen. In de markt voor games zijn er nauwelijks nog drempels voor digitale distributie. Digitale en fysieke distributie zijn complementair. De markt voor e-boeken is spiegelbeeldig aan die voor muziek: voor e-boeken blijft vooralsnog het aanbod achter en lijkt de Nederlandse consument harder te willen dan de aanbieders.

Onderzoeksmethoden “Digitale drempels”

Voor het onderzoek is een mix van methoden ingezet: literatuurstudie, interviews met actoren en een online enquête onder ruim 2000 Nederlanders in het CentERpanel.

Rapport: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/...

Vergelijkbare projecten