De Motivatiespiegel
Een app voor onderwijsverbetering.

Als leerlingen in het VO meer zin hebben om te leren, behalen zij betere resultaten. Het gevolg is dat leerlingen meer plezier in school en docenten meer plezier in hun werk hebben. Er is veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de motivatie van leerlingen, maar er is nog geen instrument waarmee een docent het plezier van de leerlingen voor zijn of haar vak kan meten. Met de Motivatiespiegel kan dit op een eenvoudige manier.

Door het begrip motivatie meetbaar te maken aan de hand van zaken waar docenten zelf invloed op kunnen uitoefenen, wordt het mogelijk om het meten van de motivatie van leerlingen te combineren met het verzamelen van bruikbare feedback voor docenten.

De Motivatiespiegel meet op negen indicatoren van onderwijs die betrekking hebben op de gevoelens van autonomie, competentie en relatie van leerlingen volgens de Selfdetermination Theory van Deci en Ryan (2000).

Het verzamelen van data met een app sluit aan bij de realiteit en creativiteit van het moderne voortgezet onderwijs. De app is intuïtief en speels vormgegeven om toegankelijkheid en snelheid van het gebruik te bevorderen. Het geeft iedereen de kans om op een geschikt moment zelfstandig informatie te verstrekken en te delen.

Leerlingen gebruiken de app om regelmatig hun beleving van en plezier in verschillende vakken en voor docenten aan te geven. Leerlingen kunnen hun mening geven over een bepaald vak en er worden vragen gesteld waarbij verschillende vakken met elkaar vergeleken worden. Hierdoor kan de app onderscheid maken tussen intuïtieve meningen en afgewogen oordelen.

De volgorde van de vragen wordt door de app willekeurig bepaald. Dit zorgt ervoor dat alle docenten informatie van verschillende leerlingen ontvangen en dat leerlingen de uitslag (bijna) niet kunnen beïnvloeden door onderling afspraken te maken. Bovendien wordt vragenlijstmoeheid bij leerlingen voorkomen, omdat de volgende vraag een verrassing is. 

Docenten en scholen kunnen op elk moment een overzicht van hun ontvangen feedback bekijken. De docent kan zelf bepalen met wie hij zijn feedback wil delen. Ook de leerling zelf kan een spiegelbeeld van zijn eigen motivatie bekijken. 

De Motivatiespiegel wordt ontwikkeld door CentERdata in samenwerking met Ton van der Valk, ontwerper en initiatiefnemer van de app. Voor meer informatie over de motivatiespiegel, een vrijblijvende gratis proefles, de demo-app en/of een testaccount voor de app gaat u naar http://motivatiespiegel.nl.

Direct naar de demo-app? Klik dan http://motivatiespiegel.nl/onderzoek/test-de-app!

Vergelijkbare projecten