Arbeidsmarktonderzoek topsectoren 2017
Consequenties van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarkt

 

CA-ICTNederland ICT en CIO Platform Nederland laten samen met de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie en High Tech Systemen en Materialen onderzoek uitvoeren naar de impact van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarkt. (Digitale) ontwikkelingen zoals big data, Internet of Things, cloud computing, cyber security, Machine Learning en Artificial Intelligence, hebben een transformatie van de hele economie teweeg gebracht. Daardoor vervagen de grenzen tussen ‘ICT-ers’ en overige beroepen waarin ICT-gerelateerde en digitale vaardigheden gevraagd zijn steeds meer. Ook de eisen die gesteld worden aan werknemers zowel in ICT-functies als in andere functies veranderen de laatste jaren sterk.

We willen met dit onderzoek inzicht verschaffen in de ontwikkelingen met betrekking tot benodigde vaardigheden (skills) in verschillende sectoren en functies. Daarnaast analyseren we welke diensten, taken en functies van organisaties geraakt worden door de verdergaande digitalisering. Op basis van deze inzichten kunnen we uitspraken doen over tekorten aan personen met voldoende digitale vaardigheden en over toekomstige carrièrekansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast willen we ook aandacht besteden aan de vraag of het onderwijs voldoende aansluit bij de toekomstige behoeften vanuit het bedrijfsleven. Naast een rapportage voor het gehele arbeidsmarkt maken we deep dives naar de deelnemende topsectoren.

Het onderzoek kent meerdere invalshoeken. Zo wordt gebruik gemaakt van expertinterviews, enquêtes onder werkgevers en inzichten uit de literatuur. Daarnaast analyseren we big data, bijvoorbeeld van banensites, social media databases en kennisportalen en koppelen deze aan officiële arbeidsmarktramingen. Door middel van verschillende Data Science technieken zoals text analytics, machine learning en topic modelling kunnen we deze zeer diverse databronnen analyseren en vervolgens een overkoepelend beeld schetsen van de problematiek én mogelijke oplossingsrichtingen.

Een nadere projectomschrijving met tijdpad is op de website van CA-CT te vinden.

 

Vergelijkbare projecten