Arbeidsmarktonderzoek topsectoren 2017
Consequenties van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarkt

CA-ICT, Nederland ICT en CIO Platform Nederland laten samen met de topsectoren Energie, Chemie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie en High Tech Systemen en Materialen onderzoek uitvoeren naar de impact van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering op de arbeidsmarkt. (Digitale) ontwikkelingen zoals Big data, Internet of Things, Cloud computing, Cyber security, Machine learning en Artificial intelligence, hebben een transformatie van de hele economie teweeg gebracht. Daardoor vervagen de grenzen tussen ‘ICT-ers’ en overige beroepen waarin ICT-gerelateerde en digitale vaardigheden gevraagd zijn steeds meer. Ook de eisen die gesteld worden aan werknemers zowel in ICT-functies als in andere functies veranderen de laatste jaren sterk.

We willen met dit onderzoek onder meer inzicht verschaffen in tekorten aan personen met digitale vaardigheden en in toekomstige carrièrekansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast analyseren we welke diensten, werkzaamheden, taken en functies van organisaties geraakt worden door de verdergaande digitalisering. Van groot belang is ook de vraag of het onderwijs voldoende aansluit bij de toekomstige behoeften vanuit het bedrijfsleven. Naast een rapportage voor het gehele arbeidsmarkt maken we deep dives naar de deelnemende topsectoren.

Het onderzoek kent meerdere invalshoeken. Zo wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van expertinterviews, enquêtes onder werkgevers, een meting van ICT-geletterdheid onder een doorsnee van de Nederlandse bevolking en analyses op administratieve CBS bestanden. Daarnaast maken we gebruik van big data, bijvoorbeeld van banensites en zoekmachines, en van verschillende data science technieken zoals text analytics, Machine Learning en topic modelling. Op die manier kunnen we een overkoepelend beeld schetsen van de problematiek én mogelijke oplossingsrichtingen.

Een nadere projectomschrijving met tijdpad is op de website van CA-CT te vinden.

Vergelijkbare projecten