Yvonne Bolsius

Yvonne werkt als Data Scientist bij de afdeling Kwantitatieve Analyse. Samen met het Data Science team ontwikkelt Yvonne nieuwe technieken en methodes op het gebied van Data Science en past deze toe om uit grote hoeveelheden complexe data nieuwe inzichten te creëren en data in (maatschappelijke) waarde om te zetten. Daarnaast werkt Yvonne aan consumentenonderzoek, waar de vraag hoe consumenten attitudes vormen en beslissingen nemen centraal staat.

Ze studeerde Cum Laude af voor zowel de Master Marketing Management als de Master Marketing Research, die ze beide volgde op Tilburg University. Haar eerste masterscriptie, met de titel ''Advertising Repetition 2.0: How Tag-ons Affect the Attitude Towards the Ad and Recall of the Ad'' schreef ze voor onderzoeksbureau MetrixLab. Met deze scriptie won ze de Best Thesis Award, een prijs voor de beste masterscriptie binnen de (Research) Masters in Marketing. Haar tweede masterscriptie, met de titel “Decomposing Market Share Growth in the FMCG Industry: The Relative Contribution of New Buyers and Repeat Buyers”, schreef ze voor marktonderzoeksbureau GfK.

Na haar opleiding heeft Yvonne gewerkt als Data Analytics professional bij GfK, waar ze deel uitmaakte van het Advanced Business Solutions team. Ze was verantwoordelijk voor de technische, complexere en tailor-made analyses zoals modelling. Ze maakte gebruik van verschillende databronnen van GfK, gecombineerd met databronnen van de klant en van derden, en was verantwoordelijk voor het hele onderzoeksproces: van het verzamelen van de data tot het maken van eindpresentaties. Naast de onderzoekswerkzaamheden heeft ze zich bezig gehouden met het opleiden van (nieuwe) medewerkers en begeleiden van stagiairs (bij het schrijven van scripties), het standaardiseren en efficiënter maken van processen, en het testen van nieuwe software.

Expertise

 Data science
 Consumentenonderzoek