Werkwijze

De medewerkers van CentERdata zijn onderzoekers in hart en nieren. Nieuwsgierig, betrokken en kundig. We werken in projectteams van ervaren onderzoekers zodat we snel en flexibel in kunnen spelen op uw vraag. We denken met u mee over onderzoeksvragen en zoeken samen met u naar de beste oplossing.

In al onze onderzoeken streven we naar een optimaal gebruik van innovatieve methoden. Onze econometristen, survey- en marktonderzoekers, panelexperts en ICT-specialisten brengen hun kennis bijeen om uw onderzoek op de best mogelijke manier uit te voeren. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we unieke maatwerkoplossingen kunnen bieden. Zo vinden we antwoorden.

Door de nauwe samenwerking met de faculteiten van Tilburg University ontstaat er een meerwaarde op het gebied van theorievorming, methoden van onderzoek en interpretatie van onderzoeksresultaten. Naast het in opdracht van derden uitvoeren van projecten heeft CentERdata ook een eigen onderzoeksprogramma en publiceren de medewerkers de resultaten van hun onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften. Op die manier is en blijft onze expertise up-to-date.