Visie

Wij willen binnen het (inter)nationale veld van wetenschap en overheid de vanzelfsprekende partner zijn voor innovatieve dataverzameling, informatiesystemen voor onderzoeksdata en toegepast sociaaleconomisch beleidsonderzoek. Daarbij staan hoge kwaliteit, bruikbaarheid voor en wensen van de opdrachtgever centraal.

CentERdata is een inspirerende, flexibele en dienstverlenende organisatie die transparant werkt, kennis deelt en samenwerking zoekt met andere partijen in het veld. Bij de activiteiten die wij ontplooien staan de volgende drie kernwaarden centraal: wetenschappelijk, innovatief en maatschappelijk relevant.

“We zijn nieuwsgierig naar de wereld, de maatschappij en de mensen. We hebben veel vragen en vinden het boeiend om te zoeken naar de antwoorden. Om via bekende en onbekende wegen tot nieuwe inzichten te komen.”