Suzan Elshout

Suzan is Survey Onderzoeker bij CentERdata sinds juli 2010. Ze heeft een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd (op uiteenlopende onderzoeksterreinen) voor verschillende ministeries, onderzoeksbureaus en universiteiten. Naast het uitzetten van vragenlijsten in de panels van CentERdata, zet Suzan haar inhoudelijke expertise op het terrein van internet-based survey onderzoek ook in bij een door de opdrachtgever aangeleverde doelgroep.

In nauwe samenwerking met de afdeling IT coördineert zij projecten die gebruik maken van (op maat gemaakte) hosting systemen. Suzan is sinds 2016 projectleider van de ‘Raamovereenkomst Data Collection’ met de AFM, waarvoor jaarlijks meerdere Marktmonitors worden uitgezet. Zij is verantwoordelijk voor het testen en foutloos opleveren van de vragenlijsten en voor de communicatie met alle betrokken partijen.

Na de afronding van haar Bachelor in Sociale Psychologie studeerde Suzan in 2010 cum laude af in de Research Master of Social and Behavioural Sciences aan de Universiteit van Tilburg (2-jarige master). In 2008 werkte zij aan dezelfde universiteit als labcoördinator in het Experimenteel Sociaal Psychologisch Lab. In juni 2009 begon Suzan als Assistent Survey Onderzoeker haar werkzaamheden bij CentERdata.

Expertise

 Psychologie & Maatschappij
 Ontwerp van (online) vragenlijsten
 Experimenten opzetten
 Hosting systemen
 Data Analyse
 Blaise/Quest
 SPSS
 Questasy
 DDI

Projecten van Suzan Elshout