Patricia Prüfer

Sinds januari 2018 is Patricia Prüfer groepsleider Data Science bij CentERdata. Samen met het team ontwikkelt Patricia nieuwe technieken en methodes op het gebied van data science en past deze toe om uit grote hoeveelheden en complexe data nieuwe inzichten te creëren en data in (maatschappelijke) waarde om te zetten.

In haar onderzoek combineert Patricia inhoudelijke kennis van (onderwijs-)economie, de (onderwijs-)arbeidsmarkt, gedragseconomie en data science met doordachte experimentele onderzoekdesigns en geavanceerde data-analysetechnieken. Een van de centrale thema’s van het onderzoek dat Patricia doet is hoe individuen en instituties reageren op (veranderingen in) beleid en hoe gedrag optimaal beïnvloed kan worden.

Patricia is in 2008 gepromoveerd in Economie aan Tilburg University op het proefschrift met de titel “Model Uncertainty in Growth Empirics”. Van 2008 tot 2015 werkte Patricia als onderzoeker bij het Centraal Planbureau (CPB). Tevens was ze als affiliated researcher verbonden aan Tilburg University.

Patricia is bekwaam in het leidinggeven aan projecten, het schrijven van zowel wetenschappelijke als publieksgerichte artikelen en het presenteren van onderzoeksresultaten aan een breed publiek. Patricia is ook betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van een data science maturity index voor Nederlandse gemeenten. Daarnaast heeft Patricia op uitnodiging van diverse ministeries, universiteiten en hogescholen meerdere workshops en colleges gegeven over (quasi-)experimentele beleidsanalyse en was ze lid van NRO- beoordelingscommissies over nationale onderwijsonderzoeksvoorstellen.

Expertise

 Beleidsonderzoek
 Data science
 (Gedrags-)Experimenten
 Projectmanagement
 (Onderwijs-)Economie
 (Onderwijs-)arbeidsmarkt
 Toegepast econometrisch onderzoek