Partners en opdrachtgevers

Partners

CBS - Centraal Bureau voor Statistiek

DANS - Data Archiving and Networked Services

DNB - De Nederlandsche Bank

MEA - Munich Center for the Economics of Aging

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Tilburg University
ODISSEI - Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations

 

Opdrachtgevers

Nederlandse universiteiten/instituten verbonden aan NL universiteiten:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
  •  ROA
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Rijksuniversiteit Groningen
  •  NIDI
 • Tilburg University
  • Data Science Center Tilburg (DSC/t)
  • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
  • Netspar
  • TIAS
  • Tilburg Law School (TLS)
  • Tranzo
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
  •  IViR
 • Vrije Universiteit Amsterdam
  •  NSCR
 • Wageningen University
  •  Alterra
  •  Wageningen Economic Research

 

Buitenlandse universiteiten en instituten:

 • GESIS
 • Ludwig-Maximilian University
 • Max Planck Institute for Social Law and Social Policy
 • Munich Center for the Economics of Aging (MEA)
 • NatCen Social Research
 • SciencesPo
 • Universität Köln
 • Université Laval
 • Universität Mannheim
 • University of Michigan

 

Ministeries:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
   

Europese Commissie:

 • DG Connect
 • DG Energy
 • DG Environment
 • DG Justice & Consumers
 • DG Research & Innovation
  
  

Planbureaus en overheidsorganisaties:

 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • DANS - KNAW
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Mbo Raad
 • VO-raad
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
   

Onderzoeks- en private instellingen:

 • Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • CIO Platform Nederland
 • City, University of London
 • ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
 • FNV Bondgenoten
 • Fonds Slachtofferhulp
 • Foundation for Auditing Research
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Tilburg
 • Profielstudie/Profiles (IKNL en TiU)
 • ING
 • IPSOS Norway
 • IPSOS Zweden
 • IVA Onderwijs
 • Koraalgroep
 • Nederland ICT
 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • NIBUD
 • QDelft
 • Rabobank
 • Royal Marsden Hospital London
 • SBCM
 • Sligro
 • Stichting Bevorderen Efficiënt Betalingsverkeer
 • Stichting CA-ICT
 • Stichting Filmonderzoek
 • Stichting Kiezersonderzoek Nederland
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Voedingscentrum
 • WageIndicator Foundation
 • Zorginstituut Nederland