Maartje Elshout

Maartje is senior onderzoeker Survey- en Consumentenonderzoek. Ze ontwikkelt en programmeert vragenlijstonderzoek en experimenteel onderzoek, verzorgt online dataverzameling (in het LISS panel en daarbuiten), analyseert de data en rapporteert over de onderzoeksresultaten. Ze heeft een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd voor ministeries, universiteiten en de Europese Commissie.

Maartje rondde de tweejarige Research Master of Social and Behavioural Sciences cum laude af (2010) en promoveerde aansluitend in de Psychologie aan Tilburg University. Haar proefschrift, getiteld “Vengeance”, richtte zich op het identificeren van centrale kenmerken van wraak. Tijdens haar studie werkte Maartje als tutor, onderzoeksassistent, studentassistent en labcoördinator. Na haar promotie werkte ze als docent aan de TU/e binnen de groep Human-Technology Interaction. Als docent gaf ze verschillende vakken, waaronder Behavioural Research Methods, Advanced Social Psychology, and Advanced Consumer Behaviour.

Maartje publiceert haar werk in internationale tijdschriften.

Expertise

 Social Psychology
 Research Methodology
 Experimental research
 Survey Research
 Data Analysis
 SPSS
 Writing
 Teaching