Joris Mulder

Joris werkt als survey onderzoeker bij CentERdata en is Coördinator van het LISS panel. Hij is het aanspreekpunt voor alle onbetaalde LISS activiteiten, zoals de inhoud en planning van de LISS kernvragenlijsten  (LISS Core Study) en alle projecten die met subsidiegelden worden uitgevoerd. Tevens is hij aanspreekpunt voor de opname van de kernvragenlijsten in het LISS Data Archief. Ook is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van het LISS panel (omvang, representativiteit en respons) en de kwaliteit van de bij het LISS panel verzamelde data. Hij is de vraagbaak voor gebruikers van de LISS data, met name voor algemene, methodologische en statistische vragen die betrekking hebben op het LISS panel. Joris is ook verantwoordelijk voor het bevorderen van de bekendheid van LISS en het stimuleren van het gebruik van de verzamelde data. Daarnaast coördineert hij activiteiten die in het kader van innovatieve ontwikkelingen tussen het LISS panel en ODISSEI worden uitgevoerd.

Joris heeft een opleiding technische informatica gevolgd en is in 2010 afgestudeerd in de sociale en economische psychologie (MSc.) aan Tilburg University. Na deze studie heeft hij zich verder verdiept in data science. Als sociaal en economisch psycholoog met een affiniteit voor techniek en data science heeft Joris enerzijds kennis van menselijk gedrag binnen sociaal-economische beslisprocessen en anderzijds specifieke technische kennis en ruime ervaring met de uitvoering en aansturing van omvangrijke en innovatieve onderzoeksprojecten waarbij verschillende vormen van onderzoeksmethoden centraal staan (bijvoorbeeld online survey onderzoek, (mixed-mode) experimenten, face-to-face interviews en (online) focusgroepen en data science technieken). 

Expertise

 Survey onderzoek
 Data science
 economische psychologie
 Sociale Psychologie
 Gezondheid
 Innovatieve onderzoeksmethoden
 sensor-onderzoek
 LISS panel