Joris Mulder

Joris is sinds 2004 in dienst bij CentERdata. Vanaf 2012 werkt hij als onderzoeker bij de afdeling Survey Onderzoek en sinds 2017 tevens bij de groep Data Science. Joris is in 2010 afgestudeerd in Sociale en Economische psychologie (MSc.). Voor zijn studie psychologie heeft hij technische computerkunde gestudeerd. Hij werkt als projectleider voor diverse opdrachtgevers en begeleidt onderzoeken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve aard in het CentERpanel en het LISS panel.

Als sociaal en economisch psycholoog heeft Joris kennis van menselijk gedrag binnen sociaal-economische beslisprocessen. Tevens heeft hij specifieke kennis en ervaring met de uitvoering en aansturing van omvangrijke logistieke onderzoeksprojecten waarbij verschillende vormen van onderzoeksmethoden centraal staan, zoals online survey onderzoek, (mixed-mode) experimenten, face-to-face interviews en (online) focusgroepen. Door zijn kennis van techniek en onderzoeksmethoden heeft Joris tevens ervaring met specifieke projecten zoals het internetweegschaalproject en het accelerometerproject.

Joris werkt onder andere aan projecten op het vlak van gezondheid, cultuur, persoonlijkheid, sociaal gedrag, criminaliteit, arbeid en sociale zekerheid.

Expertise

 Survey onderzoek
 Data science
 Experimenten
 Innovatieve onderzoeksmethoden
 Gezondheid
 Sociaal Economisch Gedrag
 Cultuur