Historie

Stichting CentERdata is op 20 december 1996 opgericht, in het verlengde van een overname van het Telepanel (tot dan gevestigd op de Universiteit van Amsterdam). Het Telepanel kreeg na de overname de naam CentERpanel. Het fundament voor het panel is innovatief survey onderzoek.

In 2000 stapte het CentERpanel over naar online enquêtering. Daarnaast werd de aanwezige ICT expertise niet alleen gebruikt voor interne software-ontwikkeling, maar in toenemende mate ook voor de ontwikkeling van surveytools voor externe opdrachtgevers. In 2005 breidde CentERdata haar expertise op het terrein van toegepast sociaaleconomisch beleidsonderzoek uit door krachten te bundelen met de afdeling econometrie van CentER Applied Research, een instituut voor contractonderzoek van Tilburg University. Oorspronkelijk stonden daar de volgende onderzoeksgebieden centraal: arbeidsmarkt, onderwijs en pensioenen. Later is daar beleidsonderzoek naar consumentenvraagstukken aan toegevoegd.

In 2006 ontving CentERdata een grootschalige subsidie voor het project An advanced multi-disciplinary facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences (MESS). Het centrale element van dit project is het LISS panel, een online panel bestaande uit 5.000 huishoudens. Mede door MESS is CentERdata uitgegroeid tot een internationaal vooraanstaand aanbieder van infrastructuren voor onderzoek en dataverzameling.

Vandaag de dag staat CentERdata bekend als een toonaangevende partij in survey-, beleids- en consumentenonderzoek en als expert op het gebied van softwareontwikkeling op maat voor complexe (inter)nationale projecten waarin innovatie centraal staat.