Boukje Cuelenaere

Boukje, sociologe, is sinds 2014 hoofd Survey onderzoek bij CentERdata. Zij is eindverantwoordelijke voor het representatieve LISS panel dat door CentERdata beheert wordt en voor alle online vragenlijsten die aan andere doelgroepen dan het panel worden voorgelegd. Boukje heeft  30 jaar ervaring met onderzoek op het terrein van arbeid en sociale zekerheid. Daarbij zijn alle actoren onderwerp van haar onderzoek: werknemers en hun huishoudens, werkgevers, uitkeringsgerechtigden en de betrokken professionals bij onder meer UWV en gemeenten. Zij heeft uitgebreide ervaring met onderzoeken waarin kwantitatieve en kwalitatieve methoden gecombineerd worden. In opdracht van het ministerie van SZW leidt zij het onderzoek naar de ervaringen van gemeenten met de Participatiewet. Hierin wordt een meerjarige survey onder gemeenten gecombineerd met casestudies. In de onderzoeken in de representatieve panels van CentERdata is Boukje adviseur voor de financiële vragenlijsten, in het bijzonder over inkomensbestanddelen, pensioenen en actuele beleidsontwikkelingen op deze terreinen. Naast haar directe onderzoekswerk is Boukje een ervaren projectmanager. Zij presenteert haar onderzoeksresultaten desgewenst voor een breed publiek, variërend van direct betrokken professionals tot volksvertegenwoordigers en beleidsmedewerkers. Waar nodig zet zij haar onderzoeksresultaten om in praktijktraining. Voordat zij bij CentERdata kwam werken, was Boukje directeur van AStri Beleidsonderzoek en -advies en divisiemanager bij ECORYS.

Expertise

 Survey onderzoek
 Arbeidsmarkt
 Sociale zekerheid
 Pensioenen
 Zorg
 Beleidsonderzoek
 Panelonderzoek
 Kwalitatieve onderzoeksmethoden
 Training