Onderwijs en Arbeidsmarkt

Zijn er in de toekomst voldoende leerkrachten om aan de vraag te voldoen? En wat kosten deze leerkrachten? Deze, en vele andere vragen, houden spelers als het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), sectorraden, onderwijsbonden en schoolbesturen bezig. Wij verrichten op dit terrein veel onderzoek, stellen prognoses op en evalueren beleid.

De insteek is daarbij divers. Wij beschikken over een in eigen beheer ontwikkeld microsimulatiemodel (Mirror) waarmee wij met gegevens uit salarisadministraties de personele en financiƫle ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt modelleren.

Mirror gebruikten we onder andere voor de referentieramingen en IPTO (Integrale PersoneelsTelling Onderwijs). In het IPTO-project verzamelen wij gegevens over gegeven vakken en met het Radon dragen wij bij aan de referentieramingen.

De resultaten uit Mirror stellen wij op verschillende gebruikersvriendelijke manieren aan schoolbesturen beschikbaar. Zo geeft de Rekentool functiemix schoolbesturen inzicht in de meerkosten van het Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland. In Planmirror krijgen schoolbesturen op zeer gedetailleerd niveau inzicht in prognoses over: uitstroom, verandering van aanstellingsomvang, instroom, onvervulde vraag (naar vak in het voortgezet onderwijs) en loonkosten werkgever. Schoolbesturen kunnen ook met Planmirror een voor hun specifieke situatie op maat gesneden simulatie van de onderwijsarbeidsmarkt uitvoeren door zelf een aantal instellingen te wijzigen.