Nieuws over/met/van CentERdata
woensdag, 22 mei, 2019 - 11:10

De Foundation for Auditing Research (FAR) en CentERdata ontvingen recent een zogenoemd assurance-rapport van accountantsorganisatie BDO. Het rapport bevestigt dat de bij de FAR aangesloten organisaties kunnen vertrouwen op een deugdelijke verwerking van hun vertrouwelijke gegevens, in lijn met de internationale controlestandaard ISAE 3000.


donderdag, 16 mei, 2019 - 15:36

Sinds kort is CentERdata officieel deelnemer in ODISSEI, het eind 2016 gelanceerde dataplatform voor de sociale wetenschappen.


donderdag, 16 mei, 2019 - 10:35

Op dinsdag 21 mei organiseert het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) zijn jaarlijkse lezingendag. Die gaat dit jaar over de brede toepassing van mobiele devices in en rondom surveyonderzoek.


maandag, 6 mei, 2019 - 16:37

Wat is het LISS panel precies? En waarvoor kunnen de verzamelde data zoal gebruikt worden? Tijdens een lunchbijeenkomst bij Tilburg University vertelde onderzoeker Roxanne van Giesen meer over het LISS panel. Vervolgens illustreerde ze de mogelijkheden van het panel aan de hand van een interessante praktijkcase (het TILCOM-onderzoek)


donderdag, 2 mei, 2019 - 14:28

Net als de afgelopen zes jaar verzorgt CentERdata ook de komende drie jaar de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO). De nieuwe gunning geldt voor de peiljaren 2018-2020.


donderdag, 18 april, 2019 - 15:43

Wat zijn de ervaringen van cliëntenraden met de Participatiewet? En wat kunnen ze doen om hun dienstverlening te verbeteren? Tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), op woensdag 11 april in Utrecht, vertelde Boukje Cuelenaere (Hoofd afdeling Survey Onderzoek) meer over het monitoronderzoek dat CentERdata uitvoert naar de Participatiewet.


woensdag, 10 april, 2019 - 12:11

Sinds vandaag is er een nieuw digitaal onderzoekscahier met relevant onderzoek naar arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier biedt snel en toegankelijk een overzicht van actueel onderzoek en helpt beleidsmakers gebruik te maken van beschikbare kennis op dit terrein.


vrijdag, 5 april, 2019 - 09:08

Hoe kunnen consumenten worden overgehaald om misvormde groenten en fruit te kopen? CentERdata en Wageningen Universiteit onderzochten het in een reeks experimenten.


donderdag, 4 april, 2019 - 09:53

Zo’n 120 afgevaardigden van onderzoeksbureaus en ‘country operators’ uit achtentwintig landen kwamen onlangs bijeen in München, voor een ‘train-the-trainer’-bijeenkomst in het kader van het Europese onderzoeksproject SHARE. Ter voorbereiding op de achtste ronde van SHARE werden de deelnemers getraind in het gebruik van de door CentERdata ontwikkelde vragenlijsten en de ondersteunende softwaretools.


maandag, 1 april, 2019 - 15:44

De Tilburg Consumer Outlook Monitor (TILCOM) is een meerjarige studie naar consumenten­vertrouwen en de emoties van consumenten over hun financiële situatie, die tussen 2009 en 2019 elk kwartaal werd afgenomen onder leden van CentERdata’s LISS panel.


Pagina's