Keuzegedrag verzekerden: Waarom switchen verzekerden wel of niet van zorgverzekering

CentERdata onderzocht in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) welke barrières verzekerden beïnvloeden om wel of niet over te stappen van zorgverzekering. Het onderzoek bestond uit twee stappen: 1) identificeren wat de belangrijkste barrières zijn voor consumenten om over te stappen en 2) passende interventies hierbij ontwikkelen. In het onderzoek werd gekeken naar barrières in alle fasen van het keuzeproces, onder andere de fase waarin consumenten de intentie vormen over te stappen (intentiefase) en de fase waarin consumenten informatie zoeken over overstappen (informatiefase). Eerdere interventies richtten zich voornamelijk op de informatiefase, zoals een stappenplan om alle informatie goed te ordenen. Uit het onderzoek bleek echter dat de belangrijkste barrières vooral in de intentiefase zaten. Daarop ontwikkelden wij interventies die daarbij aansloten, zoals aan consumenten uitleggen hoe eenvoudig switchen is. Lees meer...