Innovatieve dataverzameling

De wereld van dataverzameling is continu in beweging. Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer manieren zijn om verantwoord gegevens te verzamelen. In vergelijking met traditionele methoden kunnen we met de moderne sneller, effectiever en kostenefficiënt hoogwaardige gegevens verzamelen.

Voorbeelden van deze technologische ontwikkelingen zijn de smartphone en tablet. Deze apparaten bevatten talloze sensoren waarmee informatie over het gedrag van de gebruiker gemeten en verzameld kan worden, zonder een noodzakelijk actie van deze persoon. Doordat mensen tegenwoordig smartphones nagenoeg voortdurend bij zich dragen, is de beschikbaarheid groter en ontstaat de mogelijkheid om mensen als respondent van een onderzoek op een bepaald moment iets voor te leggen.

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van online vragenlijsten voor mobiele apparaten. Naast de ontwikkeling van de software hiervoor hebben we ook een uitgebreid onderzoeksprogramma waarin we de effecten van deze nieuwe mobiele dataverzameling onderzoeken. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken verbeteren wij de genoemde software voortdurend.