Formulier melden datalek

Hieronder kunt u het formulier ‘Melden Datalek CentERdata’ invullen. Het ingevulde formulier wordt verstuurd naar uzelf en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van CentERdata. Onze FG kan n.a.v. de melding contact met u opnemen voor aanvullende informatie omtrent het datalek. Wij verzoeken u vriendelijk hieraan mee te werken.

Raadpleeg onze Privacyverklaring om te zien hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

De FG van CentERdata kan via privacy@centerdata.nl bereikt worden.

Geef een samenvatting van het incident waarbij de inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Wat is de aard van de inbreuk (inbreuk op de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid)? Bijv. het wissen van de enige kopie, doorgifte aan de verkeerde partij vanwege een typefout in het e-mailadres of een hack via een internet toegankelijke database.