Formulier melden datalek

Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken van kracht geworden. Deze meldplicht houdt in dat organisaties zodra zij een ernstig datalek constateren binnen 72 uur een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Via deze webpagina kunnen zowel werknemers, medewerkers (inhuurkrachten), opdrachtgevers als onderzoekspartners van CentERdata en leveranciers die voor CentERdata persoonsgegevens verwerken op een eenvoudige wijze een datalek melden.

Werknemers, medewerkers, opdrachtgevers, onderzoekspartners en leveranciers dienen een datalek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes uur na constatering te melden bij de Functionaris Informatiebeveiliging & Privacy van CentERdata. Let op: het gaat hier om klokuren en niet om werkuren!

Hieronder kunt u het formulier 'Melden Datalek CentERdata' invullen. Het ingevulde formulier wordt verstuurd naar de Functionaris Informatiebeveiliging & Privacy van CentERdata en de indiener.

Contactgegevens Functionaris Informatiebeveiliging & Privacy van CentERdata: Eric Balster