Disclaimer

© CentERdata, Tilburg, 2015

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. CentERdata is niet aansprakelijk voor enig direct of indirect gevolg dat zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Ook kunnen geen aanspraken worden gemaakt op basis van de inhoud van deze website.

Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Voor meer informatie, neem contact op met CentERdata@uvt.nl