Datainfrastructuur en -management

Naast dataverzameling zijn wij ook gespecialiseerd in datadisseminatie en -management en het beheer en onderhoud van de daarbij behorende data-infrastructuren. Vanzelfsprekend werken wij volgens de geldende privacy wetgeving en langs de lijnen van de Code voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27002).

Voor datadisseminatie ontwikkelen wij de open source tool Questasy waarmee onderzoekers vragenlijstdata beschikbaar stellen. Gebruikers kunnen eenvoudig interessante data vinden, de context van de vraagstellingen bekijken en gegevens uit verschillende onderzoeken met elkaar combineren. Deze tool is al ingezet bij verschillende projecten en organisaties in binnen- en buitenland.

Omdat het beheer van een softwarepakket complex kan zijn, bieden wij in samenwerking met DANS (het nationale data-archief voor sociaalwetenschappelijke data in Nederland) ook de Survey Data Nederland-service aan. Deze service zorgt ervoor dat de data verspreidbaar zijn en daarmee herbruikbaar worden. De service van DANS zorgt ervoor dat de lange termijn bruikbaarheid van de data ook gewaarborgd is. Hierdoor kunnen data-herbruikbaarheid en lange termijn borging, die steeds vaker in onderzoeksubsidies worden verlangd, gemakkelijk aantoonbaar worden ingevuld.

Wij verzorgen momenteel het datamanagement van de volgende projecten: SHARE, Profiel (TiU), DNB Household Survey, LISS Panel en CentERpanel. Om de kwaliteit van ons datamanagement te borgen hebben we een DSA (Data Seal of Approval) certificering. Daarnaast werken we  onder andere samen met ZonMW.