LISS panel data

Het LISS panel biedt academische onderzoekers uit Nederland en daarbuiten de mogelijkheid om hun vragenlijsten af te nemen in het panel. De data verkregen uit deze studies worden gepubliceerd en kunnen ook gebruikt worden door andere onderzoekers.

In aanvulling op onderzoeken voorgesteld door externe onderzoekers, wordt elk jaar de LISS Core Study afgenomen. Deze longitudinale studie biedt een breed scala aan gegevens over de panelleden die kunnen worden gecombineerd met andere onderzoeksgegevens.
 
De gepubliceerde LISS panel data zijn toegankelijk voor eigen wetenschappelijk, beleids- of maatschappelijk relevant (d.w.z. niet-commercieel) onderzoek. Gebruik van de data voor betaalde opdrachten voor een derde partij is alleen tegen betaling toegestaan.
 
Voor het downloaden van de data dient u een verklaring te ondertekenen om te bevestigen dat u instemt met de voorwaarden. Deze is te vinden op statements.centerdata.nl
 
De LISS panel data zijn beschikbaar via: www.lissdata.nl