DHS data

Een unieke verzameling data waarmee u zowel psychologische als economische aspecten van financieel gedrag kunt bestuderen. Die mogelijkheid biedt de DNB Household Survey (DHS), een panelonderzoek dat is gestart in 1993. De data bevatten informatie over werk, pensioen, wonen, hypotheken, inkomen, bezittingen, leningen, gezondheid, economische en psychologische concepten en persoonlijke eigenschappen. We verzamelen de data bij 2000 huishoudens die deelnemen aan het CentERpanel. 

Meer informatie over de DNB Household Survey vindt u onder de projecten.

De data van de DHS zijn vrij beschikbaar voor wetenschappelijk gebruik. De codeboeken van de DHS zijn vrij beschikbaar. U kunt de data downloaden als u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor gebruik van de DHS data

De data van de DHS zijn vrij beschikbaar voor wetenschappelijk gebruik. U kunt de data downloaden onder de volgende voorwaarden:

  • De data mogen in geen geval voor andere dan puur wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.
  • De DHS data, codeboeken en descriptives kunnen via de DHS data access pagina worden gedownload.
  • Gebruikers moeten een verklaring ondertekenen waarmee ze bevestigen dat informatie over individuen, huishoudens etc. niet aan derden worden verstrekt. Data worden alleen beschikbaar gesteld nadat CentERdata een ondertekende verklaring heeft ontvangen via statements.centerdata.nl. Nadat we de ondertekende verklaring hebben ontvangen krijgt u een wachtwoord waarmee u de data kunt downloaden.
  • Als bij het schrijven van een paper gebruik is gemaakt van de data, wordt de auteur verzocht een exemplaar van het paper te sturen naar CentERdata per e-mail. Bovendien moet in het artikel op de volgende manier worden verwezen naar de data: “In dit paper is gebruik gemaakt van de data van de DNB Household Survey (In this paper use is made of data of the DNB Household Survey).”
  • Gebruikers van de data mogen geen kopieën van de data verstrekken aan derden. Iedereen die de data wil gebruiken dient zelf contact op te nemen met CentERdata en om toegang te vragen. Op deze manier kunnen we op de hoogte blijven van de gebruikers van de data en hen informeren over ontwikkelingen met betrekking tot de data.
  • Gebruikers van de data worden toegevoegd aan de gebruikerslijst van de DNB Household Survey.
  • Ook studenten mogen de data gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. Echter, het wachtwoord wordt na twee jaar inactief, maar kan indien nodig worden vernieuwd.
  • Bij twijfel of de data voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt zal de directie van CentERdata beslissen of een inlogcode en wachtwoord wordt toegekend.

Toegang tot de data

De data staan op de website van het DHS data project.