CentERpanel data

Inhoud

In de databank van CentERdata staan allerlei onderzoeken die door onze opdrachtgevers of door onszelf zijn bedacht en uitgevoerd. Alle onderzoeken zijn bij het CentERpanel afgenomen. 

We leveren de data met achtergrondinformatie over de respondenten. De data in onze databank worden standaard als SPSS-bestand aangeleverd en extra achtergrondvariabelen als geslacht, leeftijd en inkomen worden eraan toegevoegd. Bovendien leveren we er een codeboek bij met daarin de vragen van het onderzoek en een korte uitleg.

Bent u wetenschapper of onderzoeker? Dan mag u gegevens uit onze databank vrij gebruiken. Tenminste, als u zich aan de voorwaarden houdt. Wilt u een nieuw onderzoek laten uitvoeren in het CentERpanel? Neemt u dan contact op met Boukje Cuelenaere.

Voor vragen over gebruik van gegevens uit de databank kunt u zich richten tot Miquelle Marchand

Voorwaarden

De data uit de databank zijn alleen beschikbaar voor wetenschappelijk gebruik en worden slechts toegezonden onder de volgende voorwaarden:

  • Gebruikers dienen een verklaring op statements.centerdata.nl te ondertekenen dat informatie over individuele personen en huishoudens niet aan anderen kenbaar zal worden gemaakt (alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld). De data worden alleen opgestuurd als we een getekende verklaring hebben ontvangen op statements.centerdata.nl.
  • Als u een artikel schrijft met behulp van de data moet u hiervan een kopie sturen naar CentERdata, ter attentie van Miquelle Marchand. Verder moet de volgende zin worden opgenomen in het artikel: “In this paper use is made of data from the CentERdata databank.” Ook als u een presentatie houdt waarbij u data uit de databank gebruikt, moet u CentERdata hiervan op de hoogte brengen. 
  • Gebruikers van de data mogen deze niet beschikbaar stellen aan anderen. Iedere gebruiker dient afzonderlijk toestemming te vragen aan CentERdata. Op deze manier kunnen we bijhouden wie van de data gebruik maken en de gebruikers op de hoogte stellen van eventuele aanvullingen op het databestand.