Data-analyse en rapportage

In een telefoonboek dat niet geordend is op alfabet is het lastig zoeken. Ordening en structuur maken data toegankelijk. We willen nieuwe inzichten creëren en kennis toevoegen. Afhankelijk van de vraagstelling, gewenste transparantie en toegankelijkheid van het onderzoek kiezen we voor meer of minder geavanceerde analyses om het doel te bereiken. De resultaten en inzichten presenteren we vervolgens in de vorm van tabellen, grafieken, rapporten, presentaties of via software.

Afstemmen

Wat daarbij bruikbaar is voor de één is onhandig voor de ander. Voordat we beginnen met een onderzoek, stemmen we daarom eerst een aantal zaken met u af:

  • Wat is precies uw onderzoeksvraag?
  • Is het helder op welke manier uw vraag beantwoord moet worden of moeten we uw onderzoeksvraag verfijnen?
  • Zijn de benodigde gegevens beschikbaar of moeten we ze verzamelen?
  • In welke vorm moeten de resultaten beschikbaar komen?
  • Wat is de doelgroep van het onderzoek?
  • Hoe actief wilt u bij het onderzoek betrokken zijn, en in welke rol?
  • Wat is de gewenste planning?
  • Welke mogelijke risico’s kleven aan het project?

Het beeld dat hieruit ontstaat leidt uiteindelijk tot een offerte. Bent u tevreden over de offerte, dan komt het tot een onderzoek waarin wij minimaal de beloftes uit de offerte waarmaken.

Voorbeeldprojecten van 'Data-analyse en rapportage'