Consumentenonderzoek

Hoe optimaliseer je energie-informatie over huishoudelijke apparaten in de online omgeving? Wat prikkelt consumenten tot een efficiënte betaalmethodekeuze? Hoe maak je consumenten minder kwetsbaar voor fraude met internetbankieren? Welke economische emoties maken consumenten door gedurende de crisis? Waarom kiezen consumenten voor downloaden van muziek en films uit illegale bronnen? Wat zijn consumenten bereid te betalen voor duurzaam vlees?

Wij doen wetenschappelijk beleidsonderzoek naar consumentenvraagstukken in opdracht van overheid, non-profit organisaties en bedrijfsleven. Het onderzoek is divers in onderwerpen en methodologie en heeft altijd een hoge maatschappelijke relevantie.

De belangrijkste deelgebieden zijn:

  1. Financieel en betalingsgedrag
  2. Duurzaam gedrag en gezondheid
  3. Internet- en mediagebruik
  4. Marketing en consumptie
  5. Kwetsbaarheid van consumenten en “consumer empowerment”

Methodologie

In veel van onze studies maken wij gebruik van experimenten die wij combineren met surveys (enquêtes) onder onze panels. De gekozen methodologie is altijd maatwerk. Projectspecifieke inzet van de meest recente methoden van dataverzameling en data-analyse is ons handelsmerk. Wij voeren onderzoeksprojecten uit van kop-tot-staart, van onderzoeksaanvraag tot rapportage en alles wat daar tussen zit: literatuurstudie, methodologie, dataverzameling, data-analyse, rapportage en presentatie.

Output

De onderzoeken leiden meestal tot openbare onderzoeksrapporten. Daarnaast publiceert CentERdata in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en presenteert op wetenschappelijke congressen. Wij zijn ook betrokken bij onderwijs binnen Tilburg University.

Opdrachtgevers en samenwerking

Recente opdrachtgevers zijn: de Europese Commissie, Autoriteit Consument & Markt, Stichting Belangen Efficiënt Betalen, Ministerie van ELI, Nederlandse Vereniging van Banken, EkoPlaza en ECP. Er bestaat een hechte samenwerking met de Tilburg School of Economics and Management (m.n. de departementen Marketing en Algemene economie). Daarnaast werken wij samen met organisaties zoals Ecorys, SEO Economisch Onderzoek, UvA-IViR, GfK België, Overheid in Nederland, enz.

Voorbeeldprojecten van 'Consumentenonderzoek'