Algemene voorwaarden

Op onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant te Tilburg.

De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen.