• CentERdata, wetenschappelijk onderzoeksinstituut
  Onze expertise:
  innovatieve dataverzameling
  en software ontwikkeling, en toegepast
  sociaal-economisch beleidsonderzoek.
    Ontdek onze werkvelden  
 • Wij ontwikkelen apps
  Ter ondersteuning van de dataverzameling hebben we
  voor verschillende onderzoeksprojecten apps ontwikkeld.
  Bijvoorbeeld voor een tijdsbestedingsonderzoek en voor
  het meten van natuurbeleving.
  Software, apps en websites hebben altijd onze aandacht.
 • Consumentenonderzoek
  Hoe nemen consumenten beslissingen?
  Ons consumentenonderzoek richt zich
  op vijf deelgebieden:

  1. Financieel en betalingsgedrag
  2. Duurzaam gedrag en gezondheid
  3. Internet- en mediagebruik
  4. Marketing en consumptie
  5. Kwetsbaarheid van consumenten

Vraag - data - kennis

CentERdata ondersteunt u in elke fase van het onderzoek: van methodeontwikkeling, software ontwikkeling en dataverzameling tot aan analyse, rapportage en disseminatie. Wij zijn onderzoekers met passie die gedreven en resultaatgericht meedenken over uw vragen. 

 

vrijdag 13 januari 2017

CentERdata zet het LISS panel in om het stemgedrag van kiezers voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 te voorspellen. Het gaat in beginsel om een wetenschappelijk experiment waarbij een alternatieve methode van peilen wordt onderzocht. Met deze methode heeft het Center for Economic and Social Research, verbonden aan de University of Southern California, succesvol de verkiezingen in het najaar van 2016 in de Verenigde Staten van Amerika voorspeld (http://cesrusc.org/election/).

De manier van peilen verschilt op enkele aspecten van de traditionele manier van peilen. De steekproef die is gebruikt voor de opzet en verversing van het LISS panel is een kanssteekproef, door het CBS getrokken uit het populatieregister. Hierdoor ontstaat een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Uitsluitend personen die in de steekproef zijn getrokken, kunnen deelnemen aan het panel. Er is dus geen sprake van zelfselectie. Daarnaast vindt de werving telefonisch of face-to-face plaats waardoor ook mensen die niet vooraan staan om hun mening te geven, gemotiveerd kunnen worden om aan het panel deel te nemen. Verder vindt de peiling via internet plaats. Sociaal wenselijke antwoorden worden daardoor minder snel gegeven.

Een nadeel bij internet bevraging is de vereiste dat de respondent beschikt over een computer, tablet of smartphone. De niet-internet bevolking kan niet deelnemen en wordt dus in de voorspellingen niet meegenomen. Bij het LISS panel is dit probleem echter opgelost door alle in de steekproef getrokken personen die aanvankelijk niet via internet kunnen deelnemen, een computer in bruikleen te geven en een breedbandverbinding. Verder keert het LISS panel aan deelnemende panelleden een serieuze vergoeding voor deelname uit.

De methode van bevraging verschilt ook. Daar waar normaal gesproken een respondent wordt gevraagd of hij van plan is te gaan stemmen (ja/nee) en zo ja, op welke partij, wordt in de door CentERdata gehanteerde methode gevraagd naar de kans of men gaat stemmen, en zo ja, met welke kans op welke partij wordt gestemd. Hierdoor wordt bij de berekening van de voorspelde zetelverdeling dus rekening gehouden met stemmers die nog niet zeker weten óf ze gaan stemmen, en op welke partij.

De peilingen vinden vanaf woensdag 18 januari dagelijks plaats, waarbij iedere dag een ander (willekeurig) deel van het LISS panel van 18 jaar en ouder wordt verzocht de vragen te beantwoorden. Vanaf 25 januari zijn de resultaten via een speciale website te raadplegen. Met enige regelmaat zullen de verzamelde gegevens van een duiding worden voorzien.

Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met onderzoekers verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Tilburg Law School (TLS).

TiSEM en het Data Science Center Tilburg (Tilburg University) dragen financieel bij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Boukje Cuelenaere
hoofd afdeling Survey Onderzoek

B.Cuelenaere@uvt.nl
telefoon: 013 466 2243

 

Actueel

woensdag 14 december 2016
Op dinsdag 13 december heeft NWO de nieuwe Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 2016-2020 officieel overhandigd aan staatssecretaris Sander Dekker (OCW).
donderdag 10 november 2016
Onlangs heeft de afdeling consumentenonderzoek een expertsessie georganiseerd voor het START2ACT-project.
dinsdag 26 juli 2016
Het START2ACT project waar CentERdata aan meewerkt is in maart 2016 van start gegaan. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat medewerkers van jonge start-ups en MKB energie gaan besparen op het werk.