Maildisclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. CentERdata staat door de elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor informatie over CentERdata raadpleegt u deze website.

English

This e-mail is intended for the addressees eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, CentERdata is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For information about CentERdata, please browse this website.