Boukje Cuelenaere
Article in Journal
Cuelenaere, B., & Veerman, T.J. (2013). De zoektocht naar optimale loondoorbetaling bij ziekte, TPEdigitaal 2013, 7(3), 18-34.
Cuelenaere, B., & Wilkens, M. (2009). Goed beleid loont; de maatschappelijke kosten en baten van het verminderen van voortijdig schoolverlaten, TPEdigitaal, 3(3), 28-45.
Anema, J.R., Cuelenaere, B., van der Beek, A.J., Knol, D.L., de Vet, H.C.W., & van Mechelen, W. (2004). The effectiveness of ergonomic interventions on return-to-work after low back pain; a prospective two year cohort study in six countries on low back pain patients sicklisted for 3-4 months, Occupational Environmental Medicine, 61, 289-294.
Scientific Report
Mulder, J., Cuelenaere, B., & Ottink, E. (2020). Rapportage evaluatie vragenlijst Tevredenheid leerlingen Vensters. Tilburg: CentERdata. (1.28 MB)
Elsen, M., Elshout, M., de Vos, K., & Cuelenaere, B. (2018). The labelling effect of child benefit: Study on the effects of the labelling of child benefit on parents’ expenditures., 2018. (3.1 MB)
Prüfer, P., Cuelenaere, B., Mulder, J., & Kieruj, N. (2017). Experiment inlichtingenplicht Algemene nabestaandenwet (Anw): CentERdata. (2.49 MB)
Cuelenaere, B., van den Brink, E., & Mulder, J. (2015). Ervaringen gemeenten met Participatiewet, eerste meting. Tilburg: CentERdata. (4.1 MB)
Cuelenaere, B., & Mulder, J. (2015). Effecten van recent beleid op financiële positie 55-plussers. Tilburg: CentERdata. (461.87 KB)
Benink, H., Das, M., Cuelenaere, B., & Elshout, S. (2015). Is de economische crisis voorbij? Een onderzoek naar de schuldenproblematiek in Nederland. Tiel: BKR. (3.89 MB)
Leenheer, J., Cuelenaere, B., Elsen, M., & Mulder, J. (2014). Verzekering overlijdensrisico, eindrapport. Tilburg: CentERdata. (1.79 MB)
van der Burg, C.L., Cuelenaere, B., Friperson, R., et al. (2014). Veranderingen in de weg naar de WIA, Langdurig zieken van 2012 en 2007 vergeleken, eindrapportage. Leiden/Den Haag: AStri/APE.
Cuelenaere, B., Reijenga, F.A., van der Burg, C.L., Haanstra-Veldhuis, V., Molenaar-Cox, P.G.M., & Hiemstra, C. (2013). Zorgen om de WIA-instroom. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re integratie in de sector zorg en welzijn. Eindrapport. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., Zwinkels, W., Veerman, T.J., & Molenaar-Cox, P.G.M. (2013). Ontwikkeling hybride financiering WGA. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., van der Burg, C., Veldhuis, V., & Veerman, T. J (2012). Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk, onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., & Veerman, T.J. (2011). Effecten van nieuwe financiële prikkels in ZW en WGA op risicoselectie. Leiden: AStri Beleidsonderzoek en -advies.
Cuelenaere, B., & Veerman, T.J. (2011). Onderzoek evaluatie Wia. Leiden: Astri.
Cuelenaere, B., & Veldhuis, V. (2011). Herintredende werkloze 55-plussers. Den Haag: Raad voor Werk en Inkomen.
Cuelenaere, B., Chotkowski, M., Stuivenberg, M., & de Bruin, G. (2009). Arbeid en zorg op de werkvloer. Onderzoek naar arrangementen voor ouders en mantelzorgers: knelpunten en mogelijkheden. Rotterdam: ECORYS.