Publications
Found 31 results
Filters: Author is K. de Vos
Article in Journal
Adriaens, H., Fontein, P.F., Nelissen, J., & de Vos, K. (2014). Toekomstige lerarentekorten in het voortgezet onderwijs, Economisch Statistische Berichten, 99(4699 & 4700), 776-779.
Adriaens, H., Fontein, P.F., Nelissen, J., & de Vos, K. (2011). Balans van de onderwijsarbeidsmarkt, Economisch Statistische Berichten, 96(4606), 102-105.
Nelissen, J., & de Vos, K. (2011). Meningen over de Eurocrisis, Economisch Statistische Berichten, 96(4622), 686 - 688.
Nelissen, J., & de Vos, K. (2008). Knelpunten op de arbeidsmarkt: Eigen schuld, dikke bult?, Praktijkblad Arbeidsvoorwaarden, 12(4), 11 - 13.
Nelissen, J., & de Vos, K. (2008). Percepties op de behoefte aan arbeidsflexibiliteit, Economisch Statistische Berichten, 93(4530), 140 - 142.
de Vos, K., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1998). Pensioenpreferenties, Economisch Statistische Berichten, 05/1998.
Conference Paper
Kalwij, A., Kapteyn, A., & de Vos, K. (2016). Why are people working longer in the Netherlands?, Social Security Project, Parijs.
Discussion Paper
de Vos, K., & De Agostini, P. (2013). Euromod Country Report Netherlands (NL) 2009-2013 (ISER): University of Essex.
Book Chapter
de Vos, K., Kapteyn, A., & Kalwij, A.S. (2012). Disability insurance and labor market exit routes of older workers in The Netherlands. In Wise, D.A. (Ed.), Social security and retirement around the world: Historical trends in mortality and health, employment, and disability insurance participation and reforms (pp. 419-447): University of Chicago Press.
Kapteyn, A., & de Vos, K. (1999). Social security and retirement in the Netherlands. In Gruber, J., & Wise, D.A. (Eds.), Social security and retirement around the world (pp. 269-303). Chicago: University of Chicago Press.
Scientific Report
Elsen, M., Elshout, M., de Vos, K., & Cuelenaere, B. (2018). The labelling effect of child benefit: Study on the effects of the labelling of child benefit on parents’ expenditures., 2018. (3.1 MB)
Fontein, P.F., Vloet, A., den Uijl-de Groot, M.M.L., Prüfer, P., Adriaens, H., & de Vos, K. (2017). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2015: CentERdata. (3.15 MB)
Fontein, P.F., Prüfer, P., de Vos, K., & Vloet, A. (2016). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2014: CentERdata. (2.72 MB)
Fontein, P.F., Adriaens, H., den Uijl-de Groot, M.M.L., & de Vos, K. (2015). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025, update oktober 2015: CentERdata.
Fontein, P.F., de Vos, K., & Vloet, A. (2015). IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013: CentERdata.
Fontein, P.F., den Uijl-de Groot, M.M.L., de Vos, K., van der Boom, E., & Vrielink, S. (2015). Loopbaanmonitor Onderwijs, Microdata: 2006-2013. Enquête: 2014-2015: CentERdata.
Fontein, P.F., Adriaens, H., Nelissen, J., de Vos, K., & Vloet, A. (2013). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2013-2025: CentERdata.
Fontein, P.F., Adriaens, H., Nelissen, J., & de Vos, K. (2010). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel 2010-2020, BAPO rapportage 193: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Fontein, P.F., & de Vos, K. (2008). Topinkomens bij de overheid 1998-2006: CentERdata.
Fontein, P.F., de Vos, K., Nelissen, J., & Knoef, M. (2007). Arbeidsmarktdynamiek van de overheid: CentERdata.
Fontein, P.F., Knoef, M., & de Vos, K. (2007). Evaluatie 2-2-2 ploegendienst Trespa International B.V.: CentERdata.
Fontein, P.F., Nelissen, J., de Vos, K., et al. (2006). De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel tot 2015: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Fontein, P.F., Nelissen, J., & de Vos, K. (2002). Model microsimulatie primair en voortgezet onderwijs, eindrapportage: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., & de Vos, K. (2002). Rapportage Pomona deelvragen: CentER Applied Research, Tilburg.
Fontein, P.F., & de Vos, K. (2001). Marktwerking en concurrentie in het assurantietussenpersonenkanaal: CentER Applied Research, Tilburg.
Vermeulen, M., Vink, R., Vloet, A., & de Vos, K. (1999). Arbeidsmarktramingen BVE 1999-2010: IVA, Tilburg.
de Vos, K., & Fontein, P.F. (1998). Actualisering leengedrag en schuldopbouw in de WSF (gegevens 1997): EIT Tilburg.
de Vos, K., & Fontein, P.F. (1998). Leengedrag en leenmotieven WSF-studerenden: EIT Tilburg.
de Vos, K., & Fontein, P.F. (1997). Actualisering leengedrag en schuldopbouw in de WSF: EIT Tilburg.
de Vos, K., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1997). Pensioenen: regelingen, percepties en preferenties: EIT Tilburg.
de Vos, K., Alessie, R., & Fontein, P.F. (1996). Leengedrag en schuldopbouw: EIT Tilburg.