Zelfverantwoordelijkheid binnen INOS-scholen
TitleZelfverantwoordelijkheid binnen INOS-scholen
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication2011
AuthorsGielen, P., Teurlings, C., van der Neut, I., Hijkoop, S., Vloet, A., Nijman, D.-J., & Willemse, P.
PublisherIVA, Tilburg
URLhttps://portal.inos.nl/publiekeverantwoording/Beschikbaredocs/INOS%20Jaarverslag%202011/INOS%20ontwikkelingen_RapportageZelfverantwoordelijkheid.pdf