Zelfbepaalde zekerheden. Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten
TitleZelfbepaalde zekerheden. Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: draagvlak, benutting en determinanten
Publication TypeDiscussion paper
Year of Publication2002
AuthorsHoff, S., & Vrooman, C.
PublisherSociaal en Cultureel Planbureau