Water beheren en communiceren -- Een studie naar het publieke draagvlak voor het waterbeheer in Nederland
TitleWater beheren en communiceren -- Een studie naar het publieke draagvlak voor het waterbeheer in Nederland
Publication TypeProefschriften en scripties
Year of Publication2001
AuthorsLijklema, S.
PublisherWageningen University
ISBN Number90-5808-484-1