Waardering van publieke goederen in verschillende wereldbeelden. Een contingent valuation onderzoek
TitleWaardering van publieke goederen in verschillende wereldbeelden. Een contingent valuation onderzoek
Publication TypeProefschriften en scripties
AuthorsKock, G.