Waardering van publieke goederen in verschillende wereldbeelden. Een contingent valuation onderzoek
TitleWaardering van publieke goederen in verschillende wereldbeelden. Een contingent valuation onderzoek
Publication TypeProefschriften en scripties
Year of Publication2006
AuthorsKock, G.