Vergrijzen en verzilveren. Een onderzoek naar de overwaarde van de eigenwoningvoorraad van senioren huishoudens in Nederland
TitleVergrijzen en verzilveren. Een onderzoek naar de overwaarde van de eigenwoningvoorraad van senioren huishoudens in Nederland
Publication TypeProefschriften en scripties
Year of Publication2004
AuthorsFung, S.
PublisherUniversity of Amsterdam
Thesis TypeMaster's thesis