Ramingen arbeidsmarkt primair onderwijs, de belangrijkste resultaten: 1996-2007
TitleRamingen arbeidsmarkt primair onderwijs, de belangrijkste resultaten: 1996-2007
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication1997
AuthorsFontein, P.F., van der Neut, I., Senders, H., & Vermeulen, M.
PublisherIVA/EIT Tilburg