On representative social capital
TitleOn representative social capital
Publication TypeArtikel in tijdschrift
AuthorsBellemare, C., & Kröger, S.