Loont het om huishoudens zonder internet op te nemen in een internetpanel?
TitleLoont het om huishoudens zonder internet op te nemen in een internetpanel?
Publication TypeArtikel in tijdschrift
Year of Publication2012
JournalOntwikkelingen in het marktonderzoek: jaarboek MarktOnderzoekAssociatie
Volume37
Pagination75 - 88
AuthorsLeenheer, J., & Scherpenzeel, A.