Inzetbaarheid personeel, ethische kwesties en attributies van klachten bij besmettingsrampen [Willingness of personnel to respond, ethical topics and attribution of symptoms after NBC disasters
TitleInzetbaarheid personeel, ethische kwesties en attributies van klachten bij besmettingsrampen [Willingness of personnel to respond, ethical topics and attribution of symptoms after NBC disasters
Publication TypeArtikel in tijdschrift
Year of Publication2009
JournalMedisch Contact
Volume64
Pagination202-205
Authorsvan der Velden, P.G., Yzermans, C.J., & Stom, C.