ID-banen in perspectief. Bevindingen uit onderzoek onder gemeentes, uitvoerders, werkgevers en werknemers
TitleID-banen in perspectief. Bevindingen uit onderzoek onder gemeentes, uitvoerders, werkgevers en werknemers
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication2002
AuthorsSerail, S., van de Pas, I., Vloet, A., & Dagevos, J.
PublisherMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
URLhttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2002/07/09/rapport-id-banen-in-perspectief