Het effect van BSA op de studiehouding, tijdsbesteding en studieresultaten van eerstejaarsstudenten
TitleHet effect van BSA op de studiehouding, tijdsbesteding en studieresultaten van eerstejaarsstudenten
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication2003
AuthorsVloet, A., & von Bergh, M.
PublisherIVA, Tilburg