Het doden van gehouden dieren - ja, mits ... of nee, tenzij?
TitleHet doden van gehouden dieren - ja, mits ... of nee, tenzij?
Publication TypeDiscussion paper
Year of Publication2003
AuthorsRutgers, L.J.E., Swabe, J.M., & Noordhuizen-Stassen, E.N.
Secondary TitleNWO