Het CentERdata/OSA Milleniumonderzoek
TitleHet CentERdata/OSA Milleniumonderzoek
Publication TypeConferentiepaper
Year of Publication2000
AuthorsEster, P.
Conference NameThe CentERdata/OSA Conference "Nieuwe methoden van dataverzameling,"
Date Published04/2000
Conference city

Tilburg

Conference country

The Netherlands