Grenzeloos betalen in Europa: de consument wil wel!
TitleGrenzeloos betalen in Europa: de consument wil wel!
Publication TypeArtikel in tijdschrift
Year of Publication2010
JournalBank en Effectenbedrijf
Pagination18-20
Date Published03/2010
AuthorsJonker, N., & Kosse, A.