Gezondheidsonderzoek na rampen: vragenlijsten voor algemene en psychosociale gezondheid [Health research after disaster: Questionnaires for general and psychosocial health]
TitleGezondheidsonderzoek na rampen: vragenlijsten voor algemene en psychosociale gezondheid [Health research after disaster: Questionnaires for general and psychosocial health]
Publication TypeBoek
Year of Publication2008
AuthorsGrievink, L., de Vries, M., Yzermans, C.J., van der Velden, P.G., Berg, B., & van den Doel, S-
PublisherRIVM
CityBilthoven