Gender differences and job search behavior in the Netherlands
TitleGender differences and job search behavior in the Netherlands
Publication TypeConferentiepaper
Year of Publication2001
Authorsvan Hooft, E.A.J., M. Born, P., Taris, T.W., & van der Flier, H.
Conference NameDe tweejarige Conferentie van de Werkgemeenschap voor Onderzoekers op het terrein van de Arbeids- en Organisatie Psychologie (WAOP)
Conference city

Leiden

Conference country

The Netherlands