Forholdet mellom arbeidstakerens psykologiske kapital og llønn
TitleForholdet mellom arbeidstakerens psykologiske kapital og llønn
Publication TypeArtikel in tijdschrift
Year of Publication2004
JournalSøkelys på arbeidsmarkedet
Volume1
Pagination75 - 83
AuthorsNyhus, E.K.