Evaluatie van reïntegratie WAO-ers van USZO. Tussenrapportage. Evaluatie van de telefonische screening tot en met de start van een reïntegratietraject
TitleEvaluatie van reïntegratie WAO-ers van USZO. Tussenrapportage. Evaluatie van de telefonische screening tot en met de start van een reïntegratietraject
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication2003
AuthorsVloet, A., & Dagevos, J.
PublisherIVA, Tilburg